2006-11-29

Numbers Stations: "five-nine-three-four...."

As a child (this was before the Internet!), listening to shortwave radio was a fascinating way to connect to the outside world. One of the intriguing features of this world has long been the so-called numbers stations - usually automated voices simply reading out streams of digits all day long. BBC4 has just broadcast a nice documentary (RealAudio stream) on these stations. Radio Sonder Grense has also had a documentary about such stations in Afrikaans. As usual the Wikipedia entry Numbers Station has a lot of additional information and many links.

2006-11-21

Telkom line(')s down

The number of Telkom fixed line telephone connections has declined yet again, down more that 100 000 year-on-year since September 2005, according to a MyADSL article. Since Telkom is still (effectively) the monopoly provider, regular readers of this blog (and many others) will not be suprised. SA's teledensity seems set to remain, resolutely, below 10% and the government's target of 5% broadband penetration looks like pure fantasy.

OKOSA (ICASA) trap RadioX

Die Onafhanklike Kommunikasie-Owerheid van Suid-Afrika (ICASA), wat so besig is dat hulle in 2002 laas 'n permanente uitsaailisensie toegestaan het, het toegeslaan op RadioX - 'n laedrywing FM-sender in die noorde van Johannesburg en al RadioX se toerusting gekonfiskeer, aldus MyADSL. In 2005 het OKOSA ook Klub Radio 100, 'n radiosender op Orania (kan die spektrum dáár regtig oorbelas wees?), gesluit. Myns insiens gaan dit hier oor vryheid van spraak. Die aansoekproses vir 'n uitsaailisensie is ondeursigtig, omslagtig en duur. Toe ek vanoggend die webwerf van OKOSA besoek, en kyk onder broadcasting... licensing... community - toe kry ek niks anders as die boodskap "There are no documents loaded in this section, please check again later" nie. Tensy 'n mens die regering (oeps... SAUK) is of 'n SEB-maatskappy met diep sakke, kry 'n mens oënskynlik nie 'n lisensie nie. Die Grondwet van Suid-Afrika se Artikel 192 bepaal dat
’n Onafhanklike owerheid moet deur nasionale wetgewing ingestel word om die uitsaaiwese in die openbare belang te reguleer en om toe te sien dat regverdigheid geskied en ’n verskeidenheid van sienswyses aangebied word wat in die breë verteenwoordigend van die Suid-Afrikaanse samelewing is.

en hierdie bepalings word herhaal en beklemtoon in die wetgewing wat OKOSA tot stand gebring het. Hoe OKOSA se toepassings daarmee strook, weet nugter alleen.

2006-11-16

TelFree - new SA VOIP operator launches

VOIP service provider TelFree is marketing a broadband telephony product in South Africa with a local number and interconnectivity agreements with other local telcos. This is something of a first in South Africa but before I put down my R39/month (which is what I recall the price is for their dial-in number), let me remark that

  • I tried to call the TelFree VOIP customer service number +27-87-750-0097 from Skype, Telkom and Vodacom - and could not get through at all ("invalid number" etc.);

  • TelFree's stated aim of making "fixed-line and cellphone calls will cost an average of 15% to 35% less than existing Telkom rates" is very unambitious and their advertised rates are far higher than that of SkypeOut;

  • TelFree is in fact listing several Telkom numbers on its contact page which makes one wonder how much faith they have in their own product.


I, for one, support every effort to use VOIP to break the stranglehold that Telkom and its spawn have on the South African consumer and I would actually perhaps like to have a South African dial-in number (for my Ouma to call me on when I am abroad) but it should be inexpensive and it should work. Will TelFree be able to provide this service, as advertised?

2006-11-08

Amerika stem, maar hoe?

Sien ook E-voting stories rounded up.

As kind het ek gedink dat verwysings na "pulling the lever" in Amerikaanse verkiesings net beeldspraak is. Ek moes in die VSA gaan woon om te leer dat Amerikaners reeds meer as 100 jaar lank masjiene in die stemhokkie gebruik. Volgens A Brief Illustrated History of Voting deur D.W. Jones is die eerste Myers Automatic Booth in 1892 (sic) in die deelstaat New York gebruik in 'n verkiesing. Dié artikel bevat terloops ook baie interessante foto's van stemmasjienerie. In die presidensiële verkiesings van 1996 het byvoorbeeld sowat 40% van kiesers in die VSA van ponskaartmasjiene (rekenaarwetenskapstudente uit die baie vroeë 1980's sal dit nog onthou) gebruik te maak om hul stem te registreer. Een van die voordele van die ponskaarte is dat daar 'n handmatig naspeurbare spoor is van die kieser se intensie. Dít het juis tot baie omstredenheid gelei (byvoorbeeld die sogenaamde hanging chad) maar 'n mens moet besef dat enige stelsel wat geen twis oplewer nie, ook nie 'n naspeuring of verifikasie van die kieser se intensie kan akkommodeer nie.

In die Amerikaanse verkiesings van gister hoef prakties geen stem met die hand getel te word nie en dít is waarom ons vandag (wat in dele van Amerika eintlik nog gister is) reeds die uitslag weet. Vir 'n Suid-Afrikaner sou 'n suiwer meganiese of elektroniese kiesstelsel egter baie vreemd voorkom, maar die prys wat ons vir ons outydse korrektheid betaal is dat ons verkiesingsuitslae baie stadig uitkom. Indië en Brasilië het byvoorbeeld reeds volledig elektroniese kiesstelsels in plek. Dit is seker in my klassebelang om 'n stelsel te ondersteun waar 'n mens minstens 15 jaar (en 'n halfmiljoen rand) se opvoeding nodig het om te kan verifieer of die stelsel regverdig is al dan nie, maar is die punt van die demokrasie nie juis om die hele samelewing (insluitend, in SA, die tronkvoëls) te betrek by 'n burgerlike oefening in gelykheid nie? Sou dit ook werk indien ons rekenaars vir ons stem en, sê maar, die een wie se rekenaar die moeilikste wiskundige probleem binne 24 uur kan oplos se stem die meeste tel? Ek glo nie.